پرسش و پاسخ (حقوق و شهروندان)

آیا برای نوشتن مبایعه نامه ملک می بایستی به بنگاه های معاملات املاک مراجعه کرد؟

آیا برای نوشتن مبایعه نامه ملک می بایستی به بنگاه های معاملات املاک مراجعه کرد؟  خیر. یکی از اشتباهاتی که بین مردم رایج شده است اینکه تصور می کنند نوشتن قرارداد در برگه های چاپی یا نزد مشاوران املاک به قراردادشان رسمیت می بخشد، در حالی که چنین نیست، سند …

بیشتر ...
ابزار تلگرام

تیک ابزارابزار تلگرام برای وبلاگ