خانه / خانواده

خانواده

نامزدی و قواعد حقوقی آن

مفهوم نامزدی در عرف و حقوق با یک دیگر متفاوت است. آنچه در میان عموم افراد جامعه به عنوان نامزدی شناخته می شود، مرحله بعد از جاری شدن صیغه عقد نکاح می باشد. در حقیقت، مردم در محاورات روزمره خود، به مرد و زنی که به دفتر ازدواج رفته و …

بیشتر ...

اسباب حجر (زوال عقل)

روحی خانم از وضعیت همسرش شدیدا نگران است. علت نگرانی او بیماری فراموشی و توهم همسرش آقا ناصر است که در سن ۹۰ سالگی به این بیماری مبتلا شده است. روحی خانم که هم محله ما است می گوید فرزندان شوهرش از وضعیت پدرشان خیلی سوء استفاده می کنند و …

بیشتر ...

اجازه شوهر به اشتغال همسر خود

اگر اجازه اشتغال به همسر خود دادید باید به اسباب و لوازم آن نیز پایبند باشید رأی دادگاه نخستین در خصوص دادخواست خانم س.غ. با وکالت خانم س.الف. به طرفیت همسرشان آقای ر.م. به خواسته اجازه خروج از کشور با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی زوجه …

بیشتر ...

ماهیت تصرف زوج در جهیزیه

ید زوج بر جهیزیه زوجه امانی تلقی می شود و مکلف است در صورت مطالبه مستودع (زوجه) عین اموال امانی را در وضعیت موجود به وی مسترد نماید. رای دادگاه بدوی: در خصوص درخواست تقدیمی خواهان خانم ز.خ. فرزند م. به طرفیت خوانده آقای ج. الف. فرزند ق. به خواسته …

بیشتر ...

مطالبه نفقه طفل توسط مادر

(مادر می تواند نفقه فرزند تحت حضانت خود را مطالبه نماید و ذی سمت در طرح این دعوا محسوب می شود.) رای دادگاه بدوی: در خصوص دعوی ز.خ. به طرفیت ع.ت. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ ۲/۹/۹۱ تا زمان صدور حکم …

بیشتر ...

گذران زندگی در صورت غیبت شوهر

خانواده یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی است که با عقد ازدواج به وجود می‌آید. عقد نکاح می‌تواند به صورت موقت(زمان دار) یا دائم بسته شود. در عقد نکاح دائم مطابق ماده‌ی ۱۱۰۶ قانون مدنی قاعده این است که مرد موظف به پرداخت نفقه می‌باشد؛ یعنی باید هزینه‌های متعارف زندگی همسر …

بیشتر ...
ابزار تلگرام

تیک ابزارابزار تلگرام برای وبلاگ