خانه / بایگانی برچسب: آیا مستاجر حق انتقال منافع محل کسب به دیگری را دارد؟

بایگانی برچسب: آیا مستاجر حق انتقال منافع محل کسب به دیگری را دارد؟

آیا مستاجر حق انتقال منافع محل کسب به دیگری را دارد؟

مستاجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً یا به نحواشاعه و مشاعی به دیگری و با هر عنوانی (نظیر وکالت، نمایندگی، سرپرستی و …) به غیر انتقال دهد یا واگذار کند مگر این که کتباً این (چه در اجاره نامه و چه به صورت نوشته مستقل) اختیار به …

بیشتر ...
ابزار تلگرام

تیک ابزارابزار تلگرام برای وبلاگ