خانه / بایگانی برچسب: اشتغال همسر

بایگانی برچسب: اشتغال همسر

اجازه شوهر به اشتغال همسر خود

اگر اجازه اشتغال به همسر خود دادید باید به اسباب و لوازم آن نیز پایبند باشید رأی دادگاه نخستین در خصوص دادخواست خانم س.غ. با وکالت خانم س.الف. به طرفیت همسرشان آقای ر.م. به خواسته اجازه خروج از کشور با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی زوجه …

بیشتر ...
ابزار تلگرام

تیک ابزارابزار تلگرام برای وبلاگ