خانه / بایگانی برچسب: الزام به اجرای مفاد قرارداد در دادگاه چگونه رسیدگی می شود؟

بایگانی برچسب: الزام به اجرای مفاد قرارداد در دادگاه چگونه رسیدگی می شود؟

الزام به اجرای مفاد قرارداد در دادگاه چگونه رسیدگی می شود؟

هرگاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد در ابتدا قرارداد را فسخ کند بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه کرده و الزام متعهد به اجرا را درخواست کند و تنها در صورتی که این درخواست ولو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد، می …

بیشتر ...
ابزار تلگرام

تیک ابزارابزار تلگرام برای وبلاگ