خانه / بایگانی برچسب: با لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ کدام قانون بر اماکن تجاری حاکم است؟

بایگانی برچسب: با لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ کدام قانون بر اماکن تجاری حاکم است؟

با لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ کدام قانون بر اماکن تجاری حاکم است؟

اگر اجاره نامه ای مطابق مقررات سال ۱۳۷۶ تنظیم شود اصل بر عدم تعلق حق سرقفلی است مگر اینکه در قرارداد چنین امری ذکر شده باشد اما اگر روابط موجر و مستاجر مشمول مقررات سال ۵۶ باشد حتی در صورت عدم پرداخت حق سرقفلی از سوی مستاجر اصل بر استحقاق …

بیشتر ...
ابزار تلگرام

تیک ابزارابزار تلگرام برای وبلاگ