خانه / بایگانی برچسب: برای تخلیه اماکن تجاری درصورت عدم پرداخت اجاره بها، باید به کجا مراجعه کرد؟

بایگانی برچسب: برای تخلیه اماکن تجاری درصورت عدم پرداخت اجاره بها، باید به کجا مراجعه کرد؟

برای تخلیه اماکن تجاری درصورت عدم پرداخت اجاره بها، باید به کجا مراجعه کرد؟

 براساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، درصورت عدم پرداخت اجاره بها در اماکن تجاری قانونگذار امتیازی را برای دارنده سند رسمی در نظر گرفته است تا بتواند بدون مراجعه به دادگستری و تنظیم دادخواست و رعایت تشریفات مربوط و صرف وقت و انتظار برای تعیین وقت محاکمه و … مستاجر …

بیشتر ...
ابزار تلگرام

تیک ابزارابزار تلگرام برای وبلاگ