خانه / بایگانی برچسب: ضمانت اجرای عدم تنظیم سند رسمی در هبه قرارداد

بایگانی برچسب: ضمانت اجرای عدم تنظیم سند رسمی در هبه قرارداد

ضمانت اجرای عدم تنظیم سند رسمی در هبه قرارداد

رأی دادگاه نخستین در خصوص دعوی ح.ل. به وکالت از هیئت امنا چ. اسلامشهر به طرفیت ۱- الف.ع. ۲- ج.ع. ۳- الف.ع. ۴- ن.ع. ۵- ک.ع. ۶- ع.ع. ۷- خ.ع. ۸- ع.ع. به خواسته صدور حکم بر تأیید و تنفیذ عقد هبه معوض پیوستی و الزام خواندگان به تنظیم سند …

بیشتر ...
ابزار تلگرام

تیک ابزارابزار تلگرام برای وبلاگ